Wyłączenia z odpowiedzialności w polisie Autocasco

Zawierając umowę z ubezpieczycielem należy zawsze zwracać uwagę na tak zwane treści pisane małym drukiem. Są to różnego rodzaju zastrzeżenia oraz wyłączenia z odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dziś przyglądamy się najczęstszym wyłączeniom w polisie AC. Co nas dyskwalifikuje? Przed podpisaniem każdego rodzaju polisy ubezpieczeniowej należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące sytuacji, w których ubezpieczalnia nie wypłaci nam